JOKAISELLA RAKENNUKSELLA
ON OMA TARINANSA

Image

RAKENNUKSEN HENKEÄ JA ARVOA KUNNIOITTAEN

Hirsirakennuksien kunnostaminen ja rakentaminen vaatii rakenteiden, hengittävyyden, oikeiden materiaalien ja työtapojen tuntemusta. Toteutamme kohteet kestävän rakentamisen periaatteita noudattaen ja jokaisen kohteen henkeä ja arvoja kunnioittaen.

Vanhojen hirsirakennusten kunnostaminen

Perinnerakentaminen

Keskitymme vanhojen hirsirakennuksien kokonaisvaltaiseen urakointiin.  Erityisosaamistamme on perinne- ja hirsirakentaminen sekä siirrettävien vanhojen hirsirakennusten rakennustyöt.

Uudet hirsirakennukset perinteisin menetelmin

Uudisrakentaminen

Toteutamme myös uusia perinteisin menetelmin rakennettavia hirsirakennuksia vanhojen rakennuksien tyylipiirteitä ja mittasuhteita noudattaen yhdessä suunnittelutoimistojen kanssa.

Aikonen-yhtiöt Oy

Y: 2569281-6
Ahlaistentie 648, 29700 AHLAINEN